เรียน GED สอบ GED ให้ผ่าน

GED คืออะไร

GED คืออะไร

| 1 Comment

GED คือ General Educational Development เป็นการสอบที่เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายในประเทศไทย ตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ (International Program) นักเรียนอาจจะรู้จัก GED ในคำอื่น เช่น High School Diploma, Equivalent M.6, Accredited เป็นต้น

เรียน GED ที่โรงเรียนเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน (House of Griffin) สอบผ่านแน่นอน รับประกันผลสอบ 100%

Author: House of Griffin

House of Griffin is the leading edge tutorial school to study in the university-international program under the management of specialist in GED, IGCSE, SAT, IELTS, TOEFL MUIC, CU-TEP, CU-AAT, CU-ATS, TU-GET. www.houseofgriffin.com

One Comment

  1. โรงเรียนเฮ้าส์ออฟกริฟฟินสอน GED ดีที่สุด

Leave a Reply

Required fields are marked *.